فروش ۱۲۵ میلیونی “من سالوادور نیستم” طی دو روز در سینماها

0

به نقل ازکسرا فیلم :


فروش ۱۲۵ میلیونی “من سالوادور نیستم” طی دو روز در سینماها

پاسخ دهید