فهیم: دیپلمات‌ها در حوزه فرهنگی شکست می‌خورند/ دولت در حوزه سینما عملکرد قابل دفاعی ندارد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


فهیم: دیپلمات‌ها در حوزه فرهنگی شکست می‌خورند/ دولت در حوزه سینما عملکرد قابل دفاعی ندارد

پاسخ دهید