فیلم‌های دفاع مقدس در شمار سهمیه دفاتر پخش محسوب نمی‌شوند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


فیلم‌های دفاع مقدس در شمار سهمیه دفاتر پخش محسوب نمی‌شوند

پاسخ دهید