قنبری: شوراهای بنیاد فارابی ناکارآمدند/ شرایط فراهم شود «او خواهد آمد» را می سازم

0

به نقل ازکسرا فیلم :


قنبری: شوراهای بنیاد فارابی ناکارآمدند/ شرایط فراهم شود «او خواهد آمد» را می سازم

پاسخ دهید