قول رئیس سازمان سینمایی برای حمایت همه جانبه از جشنواره فیلم «مقاومت»

0

به نقل ازکسرا فیلم :


قول رئیس سازمان سینمایی برای حمایت همه جانبه از جشنواره فیلم «مقاومت»

پاسخ دهید