«قول شرف» وزیر کار پای ۲۰ هزار تومان حق مسکن ناقابل!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«قول شرف» وزیر کار پای ۲۰ هزار تومان حق مسکن ناقابل!

پاسخ دهید