«لاک قرمز »؛ روایتگر جامعه ای بی رحم و تجمل گرا در پس نگاهی رئالیستی

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«لاک قرمز »؛ روایتگر جامعه ای بی رحم و تجمل گرا در پس نگاهی رئالیستی

پاسخ دهید