لزوم اجبار سازمان سینمایی برای توجه به سینمای ارزشی، جداسازی بودجه سینمای مقاومت، توجه ویژه به اکران آثار استراتژیک، جلوگیری از بایکوت نیروهای انقلابی سینما

0

به نقل ازچیز دانلود :

لزوم اجبار سازمان سینمایی برای توجه به سینمای ارزشی، جداسازی بودجه سینمای مقاومت، توجه ویژه به اکران آثار استراتژیک، جلوگیری از بایکوت نیروهای انقلابی سینما – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید