لزوم توجه مدیران سینمایی به تولیدات ارزشی و نیروهای فرهنگی انقلاب/ توجه به فرمایشات رهبری ضروری است و دیگر وقتی برای آزمون و خطا نیست!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

لزوم توجه مدیران سینمایی به تولیدات ارزشی و نیروهای فرهنگی انقلاب/ توجه به فرمایشات رهبری ضروری است و دیگر وقتی برای آزمون و خطا نیست! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید