لزوم پرهیز از دورویی، نفاق و نگاه های باندی و جناحی، به کارگیری سیاست های تشویقی برای جذب مخاطب، آموزش فیلمسازان جوان و توجه به سینمای استراتژیک

0

به نقل ازچیز دانلود :

لزوم پرهیز از دورویی، نفاق و نگاه های باندی و جناحی، به کارگیری سیاست های تشویقی برای جذب مخاطب، آموزش فیلمسازان جوان و توجه به سینمای استراتژیک – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید