لندن فیلمی فارسی‌زبان را به اسکار می‌فرستد/ تصویری سیاه از ایران با «زیرسایه» انگلیسی

0

به نقل ازچیز دانلود :


لندن فیلمی فارسی‌زبان را به اسکار می‌فرستد/ تصویری سیاه از ایران با «زیرسایه» انگلیسی

پاسخ دهید