لیتین: فیلم «حاتمی‌کیا» توجه مرا به خود جلب کرد/ این سینما برای مردم دنیا ناشناخته است

0

به نقل ازچیز دانلود :


لیتین: فیلم «حاتمی‌کیا» توجه مرا به خود جلب کرد/ این سینما برای مردم دنیا ناشناخته است

پاسخ دهید