«ماه گرفتگی» کاملا متوقف است/تکذیب اعلام اسامی برخی از بازیگران برای حضور در فیلم

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«ماه گرفتگی» کاملا متوقف است/تکذیب اعلام اسامی برخی از بازیگران برای حضور در فیلم

پاسخ دهید