«مایکل مور» هم اسکار ۲۰۱۶ را تحریم کرد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«مایکل مور» هم اسکار ۲۰۱۶ را تحریم کرد

پاسخ دهید