مجید مجیدی از ادامه پروژه سینمایی «محمد رسول الله (ص)» منصرف شد؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


مجید مجیدی از ادامه پروژه سینمایی «محمد رسول الله (ص)» منصرف شد؟

پاسخ دهید