«محمد بزرگ‌نیا» رییس کانون کارگردانان خانه سینما شد/ «کمال تبریزی» رفت

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«محمد بزرگ‌نیا» رییس کانون کارگردانان خانه سینما شد/ «کمال تبریزی» رفت

پاسخ دهید