مدعيان آزادي بيان تحمل يك انيميشن كودكانه را هم ندارند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


مدعيان آزادي بيان تحمل يك انيميشن كودكانه را هم ندارند!

پاسخ دهید