مزدآبادی: نقد و نظر در سینما مهم است/ مدیران سینمایی به جای بستن زبان سینماگران و نشنیدن حرف ها و درد دل ها، به فکر مصائب و مشکلاتی که برای سینما به وجود آورده اند باشند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

مزدآبادی: نقد و نظر در سینما مهم است/ مدیران سینمایی به جای بستن زبان سینماگران و نشنیدن حرف ها و درد دل ها، به فکر مصائب و مشکلاتی که برای سینما به وجود آورده اند باشند! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید