مظفری: داوود رشیدی هرگز نمرده و نمی میرد/ پیشکسوتان هنر باید حفظ و حراست شوند

0

به نقل ازچیز دانلود :


مظفری: داوود رشیدی هرگز نمرده و نمی میرد/ پیشکسوتان هنر باید حفظ و حراست شوند

پاسخ دهید