«منوچهر شاهسواری» مدیرعامل خانه سینما شد/ آیا رویکرد خانه سینما از سیاسی به صنفی تغییر خواهد کرد؟

0

به نقل ازچیز دانلود :


«منوچهر شاهسواری» مدیرعامل خانه سینما شد/ آیا رویکرد خانه سینما از سیاسی به صنفی تغییر خواهد کرد؟

پاسخ دهید