من سینما را از «گدار» یاد نگرفتم، از «مسعود کیمیایی‌ها» یاد گرفتم

0

به نقل ازچیز دانلود :


من سینما را از «گدار» یاد نگرفتم، از «مسعود کیمیایی‌ها» یاد گرفتم

پاسخ دهید