مهلت ثبت‌نام فیلم‌ها در جشنواره جهانی فجر تمدید نمی‌شود

0

به نقل ازکسرا فیلم :


مهلت ثبت‌نام فیلم‌ها در جشنواره جهانی فجر تمدید نمی‌شود

پاسخ دهید