نامزدهای اسکار به اسرائیل سفر نکنند/ اگر سفر می‌کنید به دیدار کودکان اسیر بروید

0

به نقل ازکسرا فیلم :


نامزدهای اسکار به اسرائیل سفر نکنند/ اگر سفر می‌کنید به دیدار کودکان اسیر بروید

پاسخ دهید