نامه سرگشاده انجمن جلوه های ویژه میدانی سینمای ایران به دبیر جشنواره فجر

0

به نقل ازکسرا فیلم :


نامه سرگشاده انجمن جلوه های ویژه میدانی سینمای ایران به دبیر جشنواره فجر

پاسخ دهید