نامه سرگشاده «پرستویی» به «افخمی» درباره اظهارت اخیرش در «هفت»

0

به نقل ازکسرا فیلم :


نامه سرگشاده «پرستویی» به «افخمی» درباره اظهارت اخیرش در «هفت»

پاسخ دهید