نام «حاج فرج» را جهان اسلام و مسلمانان از شرق تا غرب می شناسند/ مراسم تشییع؛ فردا ۱۰ صبح

0

به نقل ازکسرا فیلم :


نام «حاج فرج» را جهان اسلام و مسلمانان از شرق تا غرب می شناسند/ مراسم تشییع؛ فردا ۱۰ صبح

پاسخ دهید