نجفی: فقدان مهندسی فرهنگی در کشور باعث بیکاری بسیاری از اهالی سینما شده است/ آقایان به جای آنکه در حوزه اقتصادی دنبال فساد باشید سری به حوزه فرهنگ و هنر بزنید!

0

به نقل ازچیز دانلود :

نجفی: فقدان مهندسی فرهنگی در کشور باعث بیکاری بسیاری از اهالی سینما شده است/ آقایان به جای آنکه در حوزه اقتصادی دنبال فساد باشید سری به حوزه فرهنگ و هنر بزنید! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید