نظرم با نظر فراستی درباره سینما یکی است/ چه کسانی داوود رشیدی را ممنوع‌الکار کرده بودند؟

0

به نقل ازچیز دانلود :


نظرم با نظر فراستی درباره سینما یکی است/ چه کسانی داوود رشیدی را ممنوع‌الکار کرده بودند؟

پاسخ دهید