نقد «وطن امروز» درباره فیلم تحسین شده فجر امسال/ «ابد و یک روز»؛ در ستایش نکبت!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


نقد «وطن امروز» درباره فیلم تحسین شده فجر امسال/ «ابد و یک روز»؛ در ستایش نکبت!

پاسخ دهید