نقش مهم سازمان «سی.‌آی.ای» برای ساخت فیلم ضد ایرانی «آرگو» / آثار هنری که برای اهداف آمریکا تولید می شوند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

نقش مهم سازمان «سی.‌آی.ای» برای ساخت فیلم ضد ایرانی «آرگو» / آثار هنری که برای اهداف آمریکا تولید می شوند! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید