نقض قصاص، ترس از فرزندآوری، ترویج طلاق و …!/ فیلم های امسال از جهت وفاداری به موازین انقلاب نمره قبولی نمی گیرند

0

به نقل ازکسرا فیلم :

نقض قصاص، ترس از فرزندآوری، ترویج طلاق و …!/ فیلم های امسال از جهت وفاداری به موازین انقلاب نمره قبولی نمی گیرند – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید