نیکی کریمی: فیلم«ایستاده در غبار» نشان داد سینما بدون تظاهر می‌تواند تاثیرگذار باشد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


نیکی کریمی: فیلم«ایستاده در غبار» نشان داد سینما بدون تظاهر می‌تواند تاثیرگذار باشد

پاسخ دهید