هاشمی: تنها مصوبه شورای عالی سینما، سازمان سینمایی بود! / عظیمی میرآبادی: دستاوردهای مثبت شورای عالی سینما غیرقابل انکار است!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

هاشمی: تنها مصوبه شورای عالی سینما، سازمان سینمایی بود! / عظیمی میرآبادی: دستاوردهای مثبت شورای عالی سینما غیرقابل انکار است! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید