«هفت» سراغ پخش فیلم در سینمای ایران رفت/ فراستی «۵۰ کیلو آلبالو» را نقد می کند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«هفت» سراغ پخش فیلم در سینمای ایران رفت/ فراستی «۵۰ کیلو آلبالو» را نقد می کند

پاسخ دهید