واکنش بی خاصیت رئیس سازمان سینمایی به حکم ممنوعیت فعالیت چند سینماگر ایرانی از سوی دادستانی

0

به نقل ازچیز دانلود :


واکنش بی خاصیت رئیس سازمان سینمایی به حکم ممنوعیت فعالیت چند سینماگر ایرانی از سوی دادستانی

پاسخ دهید