واکنش تند افخمی به فیش گیت دروغین علیه «هفت»/ ما ذخیره انقلاب نیستیم!

0

به نقل ازچیز دانلود :


واکنش تند افخمی به فیش گیت دروغین علیه «هفت»/ ما ذخیره انقلاب نیستیم!

پاسخ دهید