واکنش مهدویان به تعویق اکران «ایستاده در غبار»/ خودم و فیلمم را به خدا سپردم

0

به نقل ازکسرا فیلم :


واکنش مهدویان به تعویق اکران «ایستاده در غبار»/ خودم و فیلمم را به خدا سپردم

پاسخ دهید