واکنش کمیسیون فرهنگی مجلس به آثار تلخ نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر

0

به نقل ازکسرا فیلم :


واکنش کمیسیون فرهنگی مجلس به آثار تلخ نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر

پاسخ دهید