وزارت ارشاد بساط «۵۰ کیلو آلبالو» را جمع کرد/ دستور به سینماها برای ممانعت از بلیط فروشی

0

به نقل ازچیز دانلود :


وزارت ارشاد بساط «۵۰ کیلو آلبالو» را جمع کرد/ دستور به سینماها برای ممانعت از بلیط فروشی

پاسخ دهید