وقتی که عطاران خود را مدام تکرار می‌کند/ نگاهی به فیلم «من سالوادور نیستم»

0

به نقل ازکسرا فیلم :


وقتی که عطاران خود را مدام تکرار می‌کند/ نگاهی به فیلم «من سالوادور نیستم»

پاسخ دهید