پایین کشیدن «۵۰ کیلو آلبالو» یک خبرسازی رسانه‌ای بود؟

0

به نقل ازچیز دانلود :


پایین کشیدن «۵۰ کیلو آلبالو» یک خبرسازی رسانه‌ای بود؟

پاسخ دهید