پیام تسلیت رئیس سازمان سینمایی برای درگذشت خبرنگار جوان سینمایی

0

به نقل ازکسرا فیلم :


پیام تسلیت رئیس سازمان سینمایی برای درگذشت خبرنگار جوان سینمایی

پاسخ دهید