چرا بودجه این جشنواره بی فایده، خرج ارتقای منزلت هنرمندان نشد؟ / آیا مشکلات معیشتی بدنه سینما دغدغه مدیران دولتی و صنفی سینما می شود؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :

چرا بودجه این جشنواره بی فایده، خرج ارتقای منزلت هنرمندان نشد؟ / آیا مشکلات معیشتی بدنه سینما دغدغه مدیران دولتی و صنفی سینما می شود؟ – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید