چرا حضور مجری «من و تو» در جشنواره جهانی فجر تعجب برانگیز نیست؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


چرا حضور مجری «من و تو» در جشنواره جهانی فجر تعجب برانگیز نیست؟

پاسخ دهید