«ژاله علو»؛ هنرمندی ماندگار در تمامی عرصه ها/ گفتگوی سینماپرس با دو پیشکسوت سینمای کشور

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«ژاله علو»؛ هنرمندی ماندگار در تمامی عرصه ها/ گفتگوی سینماپرس با دو پیشکسوت سینمای کشور

پاسخ دهید