کارگردان«هوش سیاه»: برای تبلور یک جامعه مدنی همه باید در انتخابات شرکت کنند/نیازمند قوانین دقیق فرهنگی هستیم

0

به نقل ازکسرا فیلم :

کارگردان«هوش سیاه»: برای تبلور یک جامعه مدنی همه باید در انتخابات شرکت کنند/نیازمند قوانین دقیق فرهنگی هستیم – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید