کارگردانی که می‌توانست به «فرهادیسم» بیافتد اما فیلم خودش را ساخت/ «مهناز افشار» پیام داد!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


کارگردانی که می‌توانست به «فرهادیسم» بیافتد اما فیلم خودش را ساخت/ «مهناز افشار» پیام داد!

پاسخ دهید