کارگردان «لاله»: در آمریکا هم فیلمی مثل «ایستاده در غبار» ندیدم

0

به نقل ازکسرا فیلم :


کارگردان «لاله»: در آمریکا هم فیلمی مثل «ایستاده در غبار» ندیدم

پاسخ دهید