کاش به مباحث تکنیکی بادیگارد هم توجه می شد / هنوز آن مجروحی که چند دقیقه‌ی دیگر شهید می‌شد پایم را گرفته‌، حالا با آبرویم بازی می‌شود، بگذار بشود

0

به نقل ازکسرا فیلم :

کاش به مباحث تکنیکی بادیگارد هم توجه می شد / هنوز آن مجروحی که چند دقیقه‌ی دیگر شهید می‌شد پایم را گرفته‌، حالا با آبرویم بازی می‌شود، بگذار بشود – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید