کلهر: سخنرانی های امام راحل راهبرد جدی برای رسیدن به «سینمای استراتژیک»/ کار فرهنگی در کوتاه مدت جواب نمی دهد

0

به نقل ازکسرا فیلم :

کلهر: سخنرانی های امام راحل راهبرد جدی برای رسیدن به «سینمای استراتژیک»/ کار فرهنگی در کوتاه مدت جواب نمی دهد – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید